Υπολογιστής ψυκτικής ισχύος

Επαγγελματικά ψυγεία – Bιτρίνες – Ανακατασκευές – Inox κατασκεύες – Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Display cooling power calculator

ΕίδοςΔιάσταση (cm)Ιπποδύναμη μηχανής
(Hp)
Συντήρηση3 - 53/4
Συντήρηση5 - 81
Συντήρηση8 - 121,5
Συντήρηση12 - 252
Συντήρηση25 - 403
Συντήρηση35 - 504
Συντήρηση45 - 705,5
*********
Κατάψυξη3 - 51
Κατάψυξη5 - 81,5
Κατάψυξη8 - 122
Κατάψυξη12 - 253
Κατάψυξη25 - 404
Κατάψυξη35 - 505,5
Κατάψυξη45 - 707,5

Cooling capacity calculator for chambers

TypeDimension (cm)Engine horsepower
(HP)
Maintenance3 - 53/4
Maintenance5 - 81
Maintenance8 - 121,5
Maintenance12 - 252
Maintenance25 - 403
Maintenance35 - 504
Maintenance45 - 705,5
*********
Freezing3 - 51
Freezing5 - 81,5
Freezing8 - 122
Freezing12 - 253
Freezing25 - 404
Freezing35 - 505,5
Freezing45 - 707,5
Εστιατόρια