Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για 3η συνεχή φορά για την εταιρία μας.

Η εταιρία μας στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της, ανανέωσε με επιτυχία για τρίτη συνεχή φορά την πιστοποίησή της με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2015. Το ISO 9001:2015 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο…
Read more