Νέα ενεργειακή ετικέτα και συμμόρφωση με βάση δεδομένων Ε.Ε. EPREL

Νέα ενεργειακή ετικέτα για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Η ενεργειακή ετικέτα, που θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια, έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Η ετικέτα συνέβαλε στην παραγωγή καινοτόμων συσκευών, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Ωστόσο, η τρέχουσα ετικέτα…
Read more