Υπολογιστής ψυκτικής ισχύος

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Υπολογιστής ψυκτικής ισχύος για βιτρίνες


Είδος

Διάσταση (cm)

Προτεινόμενη ψυκτική ισχύς
(-10/+43 'C σε Watts)

Ιπποδύναμη μηχανής
(Hp)
Βιτρίνα 095
103X120X120
741
1/2
Βιτρίνα 125
133X120X120
741
1/2
Βιτρίνα 144
153X120X120
1038
3/4
Βιτρίνα 190
197X120X120
1038
3/4
Βιτρίνα 250
257X120X120
1038
3/4
Βιτρίνα 290
297X120X120
1383
1.0
Βιτρίνα 375
382X120X120
1815
1 και 1/4
Εξ. γωνία 90'
127X127X120
1038
3/4
Εσ. γωνία 90'
172X172X120
1038
3/4

Υπολογιστής ψυκτικής ισχύος για θαλάμους


Είδος

Διάσταση (m3)

Ιπποδύναμη μηχανής
(Hp)
Συντήρηση
3 - 5
3/4
Συντήρηση
5 - 8
1
Συντήρηση
8 - 12
1,5
Συντήρηση
12 - 25
2
Συντήρηση
25 - 40
3
Συντήρηση
35 - 50
4
Συντήρηση
45 - 70
5,5
* * *
* * *
* * *
Κατάψυξη
3 - 5
1
Κατάψυξη
5 - 8
1,5
Κατάψυξη
8 - 18
2
Κατάψυξη
18 - 25
3
Κατάψυξη
25 - 40
4
Κατάψυξη
40 - 60
5,5
Κατάψυξη
60 - 80
7,5