Διακοπές καλοκαιριού

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές και εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Διακοπές καλοκαιριού

Αγαπητοί πελάτες/συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή παραγωγής και τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά από 14 έως και 23 Αυγούστου. Η τελευταία ημέρα για προγραμματισμένη παράδοση των παραγγελιών σας πριν τον δεκαπεντάυγουστο είναι η Πέμπτη 13 Αυγούστου. Οι αποστολές θα ξεκινήσουν πάλι από την Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Καλό καλοκαίρι.
——————–
Gentile Cliente,

La informiamo che la nostra produzione ed i nostri uffici saranno CHIUSI dal 14 al 23 agosto compresi. L’ultimo giorno utile per garantire la consegna della merce prima di Ferragosto sarà Giovedi 13 agosto. Le spedizioni riprenderanno regolarmente lunedì 24 agosto.

Buone vacanze!
——————–
Dear Customer,

we inform you that our production and offices will be CLOSED from Saturday 14th August until Sunday 23th August (included). The last day ensuring the goods delivery before the 14th of August is the 13th August. Shipping will restart regularly on Monday 24th August.

Enjoy your summer holidays!
——————–
Cher Client,

Veuillez noter que notre production et nos bureaux seront FERMÉS du samedi 114 aôut jusqu’au dimanche 23 aôut (compris). Afin de garantir la livraison avant le 14 août, , il faudra prévoir un départ de la marchandise pour le 13 de aôut. Les transports reprendront régulièrement lundi 24 août.

Bonnes vacances!
———————
Querido Cliente,

Le informamos que nuestra producción y nuestras oficinas permanecerán CERRADAS desde el sábado 14 hasta el domingo 23 de agosto ambos incluidos. El último día de salida de la mercancía, que garantiza su llegada antes del 13 de agosto es el viernes 2 de agosto. Los envíos se reanudarán regularmente a partir del 24 agosto.

¡Felices vacaciones!
———————
Sehr geerhte Damen und Herren,

Wir informieren Sie hiermit, dass unsere Büros vom 14. Bis zum 23. August GESCHLOSSEN sein werden. Um die Anlieferungen der Ware vor dem 14. August garantieren zu können, werden die Abhohlungen bis spätestens dem 13. August vorgesehen. Die Abhohlungen der Ware werden wieder regelmäßig ab den 24.

August starten.

 

Αφήστε μια απάντηση