Τσαους Κουλουρ – Cafe’ και αρτοποιήματα – Κατερίνη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Κατερίνη

Τσαους Κουλουρ

16ης Οκτωβρίου, Κατερίνη 601 00
Τηλ. 2351 020011