Καφελλήνιον – Cafellinion Academy – Νάουσα

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Κ. Μπισούκης

Cafellinion Roasting Academy Καφελλήνιον Roasting Boutique

Γρηγοριάδη 26, Νάουσα 592 00
Τηλ. 2332 029317

WebpageFacebookTwitterInstagram