Καφεκοπτείο Μπαρμπαρούσης – Βέροια Ημαθίας

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Καφεκοπτείο
Μπαρμπαρούσης

FacebookInstagram
Κεντρικής 151 – Βέροια Ημαθίας
Τηλ. 23310 72922
Emai: kafekopteiomparmparousis@gmail.com