Νικόπολις – Θεσσαλονίκη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Nikopolis Hotel Θεσσαλονίκη

Ασκληπιού 16-18, Θέρμη 570 01
Thl. 2310 401074 και 2310 401000

WebpageTripsadvisorInstagram