Ηλεκτρικά

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Ηλεκτρικές εστίες

Inox – F22
Ηλεκτρική Εστία Σειράς 700

4.0 kW

Ηλεκτρική Εστία επιτραπέζια με 2 Εστίες Φ22.

40 x 70 x 30 (45) cm