Οδηγοί

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Απλός οδηγός

Κωδικός: INOXCON-3908-0201450-000 / Διαστάση: 450mm
Κωδικός: INOXCON-3908-0201500-000 / Διαστάση: 500mm
Κωδικός: INOXCON-3908-0201550-000 / Διαστάση: 550mm
Κωδικός: INOXCON-3908-0201600-000 / Διαστάση: 600mm

Τηλεσκοπικός οδηγός

Κωδικός: INOXCON-3908-0202450-000 / Διαστάση: 450mm
Κωδικός: INOXCON-3908-0202500-000 / Διαστάση: 500mm
Κωδικός: INOXCON-3908-0202550-000 / Διαστάση: 550mm