20 χρόνια προσφοράς

Sofkos - Inoxcon

Από το 1998 στο πλευρό του επαγγελματία της εστίασης. Από τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση της ιδέας του.