Λαντζάκια/Ποδοβαλβίδες

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

Κωδικός: INOXCON-3904-11

20 x 50 x 41 CM20 x 40 x 31CM

ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

Κωδικός: INOXCON-3904-22

85 x 50 x 41 CM 85 x 50 x 31 CM
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΛΗ

Κωδικός: INOXCON-3907-0101-00