Λάντζες

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ

ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
3903-0103-0200-000 120×60 40x40x25 ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΑ ΜΑΤ
3903-02030201-000 140×60 40x40x25 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-02030202-000 140×60 40x40x25 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ
3903-06030201-000 160×60 40x40x25 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-06030202-000 160×60 40x40x25 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ
3903-06030203-000 160×60 40x40x25 ΔΙΠΛΟ ΣΤΑΓΓΙΣΤΗΡΑ ΜΑΤ
3903-07020201-000 160×70 50x50x30 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-07020202-000 160×70 50x50x30 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ
3903-08020201-000 180×70 50x50x30 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-08020202-000 180×70 50x50x30 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ
3903-11010201-000 190×60 40x50x25 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-11010202-000 190×60 40x50x25 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ
3903-11030203-000 190×60 40x40x25 ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΡΑ ΜΑΤ
3903-11010203-000 190×60 40x50x25 ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΡΑ ΜΑΤ
3903-09020201-000 190×70 50x50x30 ΔΕΞΙΑ ΜΑΤ
3903-09020202-000 190×70 50x50x30 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΤ