Καταιωνιστήρες

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Κωδικός: INOXCON-3917-1100-01

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ BAR ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΟ ΛΕΒΙΕ

Κωδικός: INOXCON-3917-3100-01

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

 ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΟ ΛΕΒΙΕ
Κωδικός: INOXCON-3917-2200-01

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
Κωδικός: INOXCON-3917-2300-01