Λοιπός εξοπλισμός

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Υπόλοιπα προιόντα

Ανοξείδωτα Τσιγγέλια
Dry Age – Θάλαμοι ωρίμανσης