Μπέλλης – Φλώρινα

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Κρεοπωλείο Μπέλλης

Νικ. Χάσου και Βασ. Φιλίππου, Φλώρινα 531 00
Τηλ. 2385 045638

Website