Μαντζούκης – Γιαννιτσά Πέλλας

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Μαντζούκης Ιωάννης Δ.

Κρεοτεχνείον

Βασιλέως Παύλου 26, Κρύα Βρύση, 58300, ΠΕΛΛΑΣ
Τηλ. +302382062756