Κρεοπωλείο Χανιώτη – Σωτίδης Δημήτρης

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Σωτίδης Δημήτριος Π.

Κρεοπωλείο Χανιώτη

Χανιώτης, 63085, Χαλκιδική
Τηλ. 2374052815