Κρεοπωλείο Χανιώτη ΙΙ – Σωτίδης Δημήτρης

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Σωτίδης Δημήτριος

Κρεοπωλείο Χανιώτη ΙΙ

630 85 Χανιώτη, Χαλκιδική
Ελλάδα
Τηλ. +30 2374 052815
new button