Κρεοπωλείο Ταμπάκης – Βέροια Ημαθίας

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Βέροια – Ημαθία

Ταμπάκης

Facebook
Ζωγιοπούλου & Αντωνίου Καμάρα
Βέροια 591 00
Τηλ. 2331308028