Κρεοπωλείο Ελληνικόν – Αμπελόκηποι Θεσ/νίκη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Κρεοπωλεία Ελληνικόν
Κατ/μα. Αμπελοκήπων 
Θεσσαλονίκη

Χαλκοκονδύλη 23, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310577177 Fax: 2310 577108

WebpageFacebook