Κρεαταγορά Ροδολίβους – Παγγαίο – Μπουντάς Γρηγόρης – Σέρρες

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Κρεαταγορά Ροδολίβους
“Το Παγγαίο”
Μπουντάς Γρηγόριος •Καβουρμάς Παγγαίου•

Facebook
Ροδολιβος, 62041 Σέρρες 
Τηλ. 2324071818