Κρεαταγορά Πάσχος – Σοχός – Θεσσαλονίκη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Πάσχος Γεώργιος Π.

Κρεαταγορά Πάσχος – Σοχός

Δαβάκη 2, Σοχός, 57002
Τηλ. +302395023180