Κρεαταγορά Αλέξανδρος – Ρετζίκι – Πεύκα Θεσσαλονίκη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Πούλιος Κωνσταντίνος Α

Κρεαταγορά Αλέξανδρος

Facebook
Παπανικολάου 74, Πεύκα – Ρετζίκι, 57010
Τηλ. 2310676036
Mail info@kreatagoralexandros.gr