Κοτόπουλα Ματσούκης – Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Δ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ

Κοτόπουλα Γαλάτιστας

Γαλάτιστα, Γαλάτιστα, 63073, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τηλ. 2371031761