Σύγχρονο Ιχθυοπαντοπωλείο Μπούρας – Καβάλα

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Καβάλα

Σύγχρονο Ιχθυοπαντοπωλείο Μπούρας

Facebook
Τηλ. 251 301 2375
Email: bourasfish@hotmail.com
Μεγαλου Αλεξάνδρου 7,Πεζόδρομος 652 01 Καβάλα