Το Κοτοπουλάκι – Κοπανός Ημαθίας

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Παπακώστα Αικατερίνη Θ.

Το Κοτοπουλάκι

Χαρισοπούλου 4, Κοπανός, 59035
Τηλ. 2332041610

GET STARTED NOW