Εστιατόριο Βεριώτικο – Βέροια Ημαθίας

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Βεριώτικο

Σεμνός σαμάνος, σπλαχνικός οικοδεσπότης, με ευγένεια σπάνια, παλιά, ευγένεια ρέουσα, σφαιρική. Και τρομερός γνώστης της υπόθεσης «κρέας». Τρομερός και συγχρόνως σεμνός –θα το επαναλάβω–, με σεμνότητα αντιστρόφως ανάλογη των γνώσεών του και του υψηλού γευστικού κριτηρίου του. Ο Νίκος Μαλλιάρας, σεφ πατρόν του εστιατορίου Βεργιώτικο στη Βέροια.

Facebook
Θωμαιδου 2, Βέροια 591 32
Τηλ.:2331074133