Άκρατος Οίνος – Θεσσαλονίκη

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Άκρατος Οίνος
Θεσσαλονίκη

Κατούνη 11, 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 231 403 6935

Facebook
Αυτοματισμοί

Garbin