Φούρνος Μητσόπουλος – Έδεσσα

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Μητσόπουλος Χρήστος Ε.

Αρτοποιείο
Μητσόπουλος

Δωδεκανήσου 20, Έδεσσα, 58200
Τηλ. 2381022860

Facebook