Νοσοκομεία

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές και εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Νοσοκομεία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι)