Ανθοπωλείο Δημήτρης – Βέροια

Επαγγελματικά ψυγεία - Bιτρίνες - Ανακατασκευές - Inox κατασκεύες - Εφαρμογές & εξοπλισμοί χώρων εστίασης HACCP

Καλαϊτζής Αργύριος

Ανθοπωλείο Δημήτρης
Βέροια

Βενιζέλου Ελευθερίου 27, Βέροια, 59131
Τηλ. 2331020803 & Fax 2331022822